Over het programma

Er is in ons land één Levensvaardigheden programma beschikbaar voor het voortgezet onderwijs over de effecten waarvan wetenschappelijk onderzoek is verricht. Dat programma, oorspronkelijk ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rotterdam door René Diekstra en Carolien Gravesteijn, is vervolgens aan het Lectoraat Jeugd en Opvoeding van de Haagse Hogeschool door hen verder ontwikkeld en door TNO op effecten onderzocht. Uit het TNO-onderzoek blijkt, evenals uit eerder door de ontwikkelaars zelf uitgevoerd onderzoek, dat het programma inderdaad de bovenbeschreven vaardigheden significant bevordert. Opmerkelijk genoeg alle schooltypen, dus ook en zelfs in sterke mate onder VMBO-leerlingen.

Omdat er reden is om aan te nemen, mede op grond van onderzoek elders, dat de effecten van het programma groter zijn en blijvender als ouders van leerlingen erbij worden betrokken, is inmiddels als onderdeel van Levensvaardigheden ook een ouderprogramma ontwikkeld.

Het huidige Levensvaardigheden programma omvat zowel training in de genoemde vaardigheden in algemene zin als gebruik daarvan op een reeks van gebieden of thema’s, in totaal middel 26 lessen of bijeenkomsten. Daaronder thema’s als het leren weerstand bieden aan de verleidingen van drugs en alcohol, pestgedrag, zowel persoonlijk als via internet, weerbaarheid tegen pesten, riskant seksueel gedrag, omgaan met conflicten thuis en op school, en het omgaan met zowel eigen agressieve, depressieve en suïcidale gevoelens als met die van anderen.

Ook onderwerpen als je zelf presenteren, bijvoorbeeld ten behoeve van het verwerven van een stageplaats, leren plannen en samenwerken in groepjes of teams komen aan de orde.

Belangrijk facetten van Levensvaardigheden zijn verder dat het zo is ontworpen dat leerkrachten het programma zelf kunnen geven op voorwaarde dat ze daarvoor de training hebben gevolgd en dat er een variëteit aan didactische methoden en oefeningen voor beschikbaar is, zowel schriftelijk als audiovisueel.

Levensvaardigheden bestaat uit een basisprogramma en een drietal aanvullende modules:

Basisprogramma

Het basisprogramma Levensvaardigheden bestaat uit 17 lessen.
Om het programma te downloaden, klik hier.

Modules

Naast en in aansluiting op het basisprogramma kent Levensvaardigheden drie modules.
Om het programma te downloaden, klik hier.

Video’s

Voor zowel het basisprogramma als de modules zijn video’s beschikbaar, die al ondersteuning of demonstratie van een bepaalde vaardigheid of thema kunnen worden gebruikt.
Video’s zijn hier te vinden:

Levensvaardigheden online video’s